Pogoji poslovanja

POLITIKA ZASEBNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI UPORABE NA SPLETNI STRANI trgovina.firbas.com

Datum uveljavitve: 20. december 2020

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani  portala trgovina.fribas.com

LASTNIK IN UPRAVLJALEC

S spletiščem spletna trgovina Firbas upravlja  Domačija Fribas, BojanFirbas, nosilec dopolnilne dejavnosti, Cogetinci 60,2236 Cerkvenjak, davčna številka: SI41321235

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Ob vstopu na spletno stran trgovina.firbas.com je vsak uporabnik oziroma obiskovalec dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe. Z uporabo strain trgovina.firbas.com obiskovalec oz. uporabnik izkazuje in potrjuje, da je seznanjen z našimi splošnimi pogoji in da se z njimi strinja. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalec oz. uporabnik sprejema tudi specifična pravila in navodila posameznih storitev, zapisana na podstraneh.

Domačija Firbas  pri objavi informacij skrbi za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost in deluje z največjo skrbnostjo. Njena kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnih straneh firbas.com. in trgovina.firbas.com

UPORABA PIŠKOTKOV

Spletno mesto trgovina.firbas.com uporablja piškotke. Uporabljamo jih za pravilno delovanje spletnega mesta in za spremljanje obiskanosti (Google Analytics). 

VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec sme na podlagi uporabnikove privolitve uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika, pridobljene ob spletnem nakupu na trgovina.firbas.com, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).

Pridobljene informacije in gradivo od obiskovalcev oz. uporabnikov strani trgovina.firbas.com upravljalec uporablja za potrebe komuniciranja z uporabniki oz. obiskovalci, v namene dostavljanja kupljenih produktov na strain trgovina.firbas.com. Upravljalec hrani tiste podatke, ki jih mora hraniti v administrativne, pravne ali varnostne namene.

Pridobljenih osebnih podatkov ne bomo uporabljali in obdelovali v nasprotju z voljo uporabnika oz. obiskovalca. Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel ob nakupu produkta is spletne trgovine trgovina.firbas.com: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, naziv podjetja in davčno številko podjetja.

Obdelava pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno preko elektronske pošte ali poslano na naslov upravljalca zahteva, da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter obvestil uporabnika, ki je to zahteval, o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno preko elektronske pošte ali poslano na naslov uporabnika.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov upravljalec zagotavlja, da glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic in obveznosti, ki jih ima Domačija Firbas, Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak v celoti spoštujemo zakonske določbe.

Upravljalec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007). Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Prav tako upravljalec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob nakupu na spletni strani trgovina.firbas.com.

Osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletišča trgovina.firbas.com je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljalec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spadajo besedila, slike in podatki.

Uporabnikom oz. obiskovalcem je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Pri tem je treba natančno ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljalec izrecno dovoli v pisni obliki.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

POGOJI IN INFORMACIJE O NAKUPU

Možnosti plačila

Naročilo je možno zaenkrat samo plačati s nakazilom na TRR .

Sprejem in potrditev naročila

Po oddaji naročila uporabnik (v nadaljevanju tudi kupec) po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto.

Domačija Firbas (v nadaljevanju tudi trgovec) po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Domačija Firbas kupca po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej Kupoprodajna pogodba).

Čas obdelave naročila

Čas, ki ga Domačija Firbas potrebuje za pripravo naročila za pošiljanje, ni vedno enak. Pošiljke pošlje v roku 2–5 delovnih dni.

Prevzem kupljenega blaga in poštnina

Nakup je možno prevzeti osebno v Domačija Firbas, Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak – pri tem stroški prevzema niso zaračunani, ali naročiti dostavo po pošti. Pošiljke pošiljamo  samo po Republiki Sloveniji. Čas dostave pošiljke zavisi od časa,ki ga potrebuje dostavna služba, ter lokacije in oddaljenosti naslova za pošiljanje.

Poštnina se obračuna kot enkraten znesek, ki vključuje DDV:

Slovenija: 6,00€ do zneska 50€, nad vrednostjo pošiljke 50€ je poštnina gratis.

Osebni prevzem na naslovu Domačije Firbas je brezplačen.

 

Kupoprodajna pogodba

Domačija Firbas kupcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun. Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Domačija Firbas potrdi naročilo (glej Potrditev naročila). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Domačijo Firbas kot za kupca.

Vračilo blaga

Vračila sprejemamo zgolj v primeru prejema poškodovanih del:

  • rok za prijavo reklamacije je 14 dni od prejetega naročila,
  • rok za vračilo reklamiranega blaga je 21 dni od prevzema.

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov na kontaktni elektronski naslov info@firbas.com sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenega blaga na Domačija Firbas v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe prav tako šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila izdelkov  Domačiji Firbas. Kupljeno blago je potrebno vrniti Domačiji Firbas najkasneje v roku 21 dni od dneva oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe.

Kupec blaga ne sme uporabljati v primeru odstopa od nakupa. Če se vrnjeno blago ne vrne v prvotnem stanju, je kupec odgovoren za morebitno izgubo vrednosti.

Kupljeno blago je potrebno vrniti nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so produkti uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če je poštni paket, s katerim je kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dobavitelju pošiljke (DHL, DPD, GLS, Pošta Slovenije idr.) in o tem obvestiti Domačijo Firbas na info@firbas.com.

Za vrnjene izdelke Domačija Firbas kupcu najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu, vrne vplačani znesek. Vračilo vplačanega zneska izvrši Domačija Firbas na osebni oz. transakcijski račun kupca.

Če imate kakršnekoli težave z naročilom, se obrnite na: info@firbas.com

REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Mariboru.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN POLITIKE ZASEBNOSTI

Domačija Firbas lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Za uporabnike je obvestilo zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh.

Najnovejša različica pravilnika o zasebnosti bo vedno objavljena na spletnem mestu, z datumom “Datum uveljavitve”, objavljenem na vrhu pravilnika.

 

 

 

 

 

PRIVACY POLICY AND GENERAL TERMS OF USE ON THE WEBSITE trgovina.firbas.com

Effective date: 20. December 2020

Upon the entry into force of these general terms, the previous general terms shall cease to apply.

The notice applies to the home page and all subpages of the web portal trgovina.firbas.com.

OWNER AND OPERATOR

The website of the trgovina.firbas.com is operated by the Domačija Firbas, Bojan Firbas, nosilec dopolnilne dejavnosti, Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak.

GENERAL TERMS OF USE

Upon entering the trgovina.firbas.com website, each user or visitor is obliged to read carefully and fully comply with these general terms of use. By using the dobravaga.si website, the visitor or user demonstrates and confirms that they are familiar with our general terms and that they agree with them. By accepting the general terms, the visitor or user also accepts the specific rules and instructions for the individual services, written on the trgovina.firbas.com subpages.

When publishing information, trgovina.firbas.com takes care of its correctness, completeness and up-to-dateness and works with the utmost care. Its criminal and civil liability for factual and legal errors in the information is completely excluded and it is not responsible for any direct or indirect damage or inconvenience that may occur to the user due to the use of any incorrect, incomplete or inaccurate information that may appear on the trgovina.firbas.com website.

UNSUITABLE CONTENT FOR MINORS

trgovina.firbas.com features many different works of art that are not censored. Such works may include nudity or other content that is controversial for some. The parents or guardians of minors are independently responsible for which content their children access on the trgovina.firbas.com.

 

USE OF COOKIES

The website trgovina.firbas.com uses cookies. We use them for the proper functioning of the website and for monitoring traffic (Google Analytics).

PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA

Based on the user’s consent, the operator may use and process the user’s personal data obtained during an online purchase on trgovina.firbas.com in accordance with the applicable regulations on personal data protection (Personal Data Protection Act ZVOP-1, Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 94/07).

The information and material obtained from visitors or users of the trgovina.firbas.com website are used by the operator for the needs of communication with the users or visitors, for the purposes of delivering products purchased on the trgovina.firbas.com website, and with the user’s consent also for the purposes of direct marketing and informing about Domačija Firbas news. The operator shall keep such data as it is required to keep for administrative, legal or security purposes.

We will not use and process the obtained personal data contrary to the will of the user or visitor. The operator processes the following personal data of the user, entered when purchasing a product from the trgovina.firbas.com online store: name and surname, address of residence, town, e-mail address, telephone number, company name and company tax number.

Processing means any action or set of actions carried out in relation to personal data, in particular the collection, storage or aggregation of data in personal data files, modification, use or communication, including transmission, retrieval, blocking and deletion. Processing can be manual or automated.

The user may at any time request in writing by e-mail or sent to the address of the operator that the operator permanently or temporarily ceases to use their personal data for the purposes of direct marketing. The operator will, within 15 (fifteen) days, appropriately prevent the use of personal data for the purpose of direct marketing and notify the user who requested it within a further 5 (five) days in writing by e-mail or sent to the user’s address.

With regard to the protection of personal data, the operator ensures that we fully comply with legal provisions regarding their storage, protection, management of data catalogs, and other rights and obligations of the trgovina.firbas.com as the operator of the database.

When processing and handling the personal data of a user, the operator will act in accordance with the requirements of the regulations on the protection of personal data (ZVOP-1, Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 94/2007). In order to protect personal data, the operator will use organizational, technical and other appropriate procedures and measures to prevent unauthorized destruction, alteration or loss of data and unauthorized processing. As there are certain links on the web portal to other websites that are not in any connection with the public institution, the operator does not assume any responsibility for the protection of data on these websites. The operator is also not responsible for any errors that result from the transmission of incorrect data when purchasing on trgovina.firbas.com website.

Personal data will only be stored and used for as long as is necessary to achieve the purpose.

COPYRIGHT

The content of the trgovina.firbas.com website is a copyrighted work, the copyright holder of which is the operator, and as such is subject to copyright protection or other forms of intellectual property protection. Copyright, legal and other intellectual property rights include texts, images and data.

Users or visitors are allowed to use the published content only for personal and non-commercial purposes. In doing so, all warnings regarding copyright and other intellectual property or other property rights must be carefully maintained. Any other disposition of the content, which includes, but is not limited to, modifying, copying, publishing any content in whole or in part elsewhere, is prohibited, unless expressly permitted in writing by the operator.

Use of the site in violation of the above rules is prohibited. A user who uses the pages in a way that is contrary to the stated rules is fully materially and compensatory liable.

TERMS AND INFORMATION ABOUT PURCHASES 

Payment options

The order can be by bank transfer to the Domačija Firbas bank account. You can read more about this option in the online store.

Order acceptance and confirmation

After placing the order, the user (hereinafter also the buyer) receives e-mail notification that the order has been accepted.

Upon receipt, Domačija Firbas (hereinafter also the trader) reviews the order, checks the availability of the ordered products, and confirms the order or rejects it with reason. The trader may also contact the buyer by telephone at the stated contact telephone number to verify the data or ensure the accuracy of the delivery. Upon confirmation of the order, Domačija Firbas informs the buyer by e-mail about the estimated delivery time. The purchase contract on the purchase of the ordered products between the buyer and the trader is irrevocably concluded at this stage (see Sales contract).

Order processing time

The time it takes for the Domačija Firbas to prepare a shipping order is not always the same. Shipments are shipped within 2–5 business days.

Collection of purchased goods and postage

The purchase can be picked up in person at the Domačija Firbas with no extra collection charge, or delivered by post. Shipments are sent only to Slovenia. The delivery time of the shipment depends on the time required by the delivery service and the location and distance of the shipping address.

Postage is calculated as a lump sum, including VAT:

Slovenia: € 6.00 ,from 50€ up is the shipping free.

Sales contract

Divja misel issues an invoice to a buyer who buys a product from the online store. The sales contract between the trader and the buyer is concluded at the moment when the Divja misel confirms the order (see Order confirmation). From this moment on, all prices and other conditions of purchase are fixed and apply to both the Divja misel and the buyer.

Return of goods

Returns are accepted in case of damage goods:

  • you contact us about the goods within 14 days of delivery,
  • you send the goods back within 21 days of delivery.

The buyer has the right to notify the trader at the e-mail address prodajalna@divjamisel.org within 14 days of receiving the ordered products that they withdraw from the sales contract, without having to state the reason for such a decision. The return of the purchased goods to the Divja misel within the deadline for withdrawal from the sales contract is also considered a notice of withdrawal. The only cost borne by the buyer due to the withdrawal from the sales contract is the cost of returning the products to the gallery. The purchased goods must be returned to the Divja misel no later than 21 days from the day of the submitted notice of withdrawal from the sales contract.

The buyer may not use the goods in case of withdrawal from the purchase. If the returned goods are not returned in their original condition, the buyer is responsible for any loss of value.

Purchased goods must be returned undamaged, in the original packaging and in the same quantity, unless the products have been destroyed, damaged, lost or their quantity has decreased without the fault of the buyer. If the postal package in which the buyer received the ordered products is physically damaged, lacks contents or shows signs of having been opened, the customer must initiate a complaint procedure with the shipping provider (DHL, DPD, GLS, Post of Slovenia, etc.) and inform the Divjamisel at prodajalna@divjamisel.org.

For returned products, Divja misel refunds the paid amount or used gift voucher to the buyer as soon as possible, but no later than within 30 days of receiving the notice of withdrawal. The refund of the paid amount is made by Divja misele to the personal or transaction account of the buyer.

If you have any problems with your order, please contact: prodajalna@divjamisel.org.  

CONFLICT RESOLUTION

Any disputes will be resolved amicably by the operator and the user, and in case of failure before the competent court in Ljubljana.

CHANGES TO THE GENERAL TERMS AND PRIVACY POLICY

Divja misel may change these pages at any time and without prior notice and assumes no responsibility for the consequences of such changes. The notice is binding for users in each modified form, so we recommend that you follow them on these pages in case of use.

The latest version of the Privacy Policy will always be posted on the website, with the “Effective Date” date posted at the top of the policy.